SSL tanúsítványok rendelési feltételei

A szerződő felek elfogadják a fennálló SSL tanúsítványok rendelési feltételeit (továbbiakban csak Feltételek) az interneten keresztül, és megerősítik elkötelezettségüket aziránt, hogy az alul írott feltételeknek megfelelően fognak eljárni, ugyanúgy, mintha a feltételek Szerződés formájában lennének papírra vetve.

 1. Bevezető rendelkezések

  1. A ZONER Software Kft. vállalat a Kereskedelmi Törvénykönyvvel összhangban bocsájtja ki az alábbi Feltételeket, amelyek szerves részét képezik az aláírandó szerződésnek a:

   ZONER Software Kft., Közép utca 16. 3. em. 305., 9024 Győr
   Adószám: 13576712-2-08
   Cégjegyzékszám: 08-09-013400
   Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban bejegyzett vállalat
   (továbbiakban csak "Szolgáltató") az egyik oldalon


   és az

   Ügyfél között
   (továbbiakban csak "Ügyfél") a másik oldalon

  2. A megrendelőlap elküldésével az Ügyfél megerősíti érdeklődését a megrendelés biztosítását érintően, egyetértését fejezi ki a Feltételekkel és a szolgáltatások érvényben levő árlistájával.

 2. Megrendelés

  1. A megrendelés végrehajtásával aktiválódik a megfelelő Ügyfélszámla és létrejön az Ügyfél profilja, amit a https://www.sslmarket.hu/login címen keresztül tud elérni. Sem az Ügyfélszámla létrehozásáért, sem a vezetéséért nem számolunk fel semmilyen költséget. Az Ügyfél köteles megtenni minden óvintézkedést annak érdekében, hogy megakadályozza bármilyen harmadik fél hozzáférését a számlájához korábbi beleegyezése nélkül.

  2. Az Ügyfél megerősíti, hogy megismerkedett a Tanúsítvány hatóság biztonsági tanúsítányainak megrendelési, kiállítási és használati feltételeivel, amely tanúsítványát megrendeli. Az Ügyfél elkötelezi magát az iránt, hogy ezen feltételekkel egyetért és nekik megfelelően fog eljárni. Az egyes Tanúsítvány hatóságok tanúsítványaira vonatkozó feltételek elérhetők az adott hatóságok weboldalairól: THAWTE, Symantec, GeoTrust, RapidSSL.

  3. A megrendelőlap elküldésével és az azt követő Feltételek elfogadásával az Ügyfél kifejezetten megerősíti és egyetért azzal, hogy:

   1. Minden egyes az űrlapok részét képező vagy az idők során szerzett az Ügyféllel kapcsolatos adat és személyes adat a személyes adatok védelméről szóló törvény (továbbiakban csak „Törvény“) alapján kerül feldolgozásra és a ZONER Software Kft. által vezetett Ügyféli adatbázisban van elmentve, azzal a kikötéssel, hogy a továbbiakban feldolgozhatók és megoszthatók egy harmadik féllel az ide vonatkozó törvényekben megszabott feltételek vagy a Feltételek alapján.

   2. Olyan adatokat szolgáltat, amelyek aktuálisak, valósághűek és a megrendelésben található követelményeknek megfelelően teljes információval szolgálnak, és nem sérti meg a személyes adatok védelméről szóló törvényt másik személy adatainak felhasználásával a korábbi beleegyezésük nélkül.

   3. A Szolgáltatónak jogában áll az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény alapján bármilyen e-mail vagy SMS üzenetet küldenie az Ügyfél számára, beleértve a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokról szóló információkat tartalmazó üzeneteket is.

   4. A Szolgáltató a Törvény által megszabott feltételek hatalmában továbbadhatja a feldolgozott adatokat, ill. adatbázisokat egy másik karbantartónak, aki lehet külföldi is.

   5. A Szolgáltatónak hatalmában áll felfedni az Ügyfél kilétét, ha azt büntetőeljárásban tevékenykedő szervek kérvényezik, vagy ha az adott azonosítás szükséges az érvényben levő jogi előírások alapján. Viszont ki kell emelni, hogy az összes fent említett hozzájárulás az egész időtartamra érvényes, ami alatt az adatok az adatbázis tartalmát képezik, és véglegesek abból a szempontból, hogy az adatok bármilyen egyéni kezelését illetően nincs szükség további hozzájárulásra az Ügyfél részéről, ha a törvény másként nem rendelkezik.

  4. Az Ügyfél vállalja, hogy mindent megtesz a megrendelt SSL tanúsítvány kiállításának befejezése érdekében és hogy a Tanúsítvány hatósággal, amely az adott tanúsítványt kiállítja, teljes mértékben együttműködik.

  5. Ha a szolgáltató nem lesz képes a megrendelésnek eleget tenni a Tanúsítvány hatóság elutasítása következtében, az Ügyfél összes kifizetése teljes egészében visszatérítésre kerül.

  6. Abban az esetben, ha az együttműködés megszakad amiatt, hogy a kifizetett megrendelés nem kerül feldolgozásra vagy az Ügyfél nem téríti meg a megrendelését, akkor a Szolgáltatónak joga van az utolsó figyelmeztetést követő 30 nap eltelte után a megrendelést törölni és a pénzt 10 százalékos kamatcsökkentéssel az Ügyfélnek visszatéríteni, legalább 6000 Forintos csökkentéssel.

  7. A vásárlás bruttó értékét a megrendelés beérkezését követően díjbekérő alapján átutalással, bankkártyás fizetéssel vagy PayPal-on keresztül lehet kiegyenlíteni.

  8. A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

  9. Az on-line fizetési tranzakciót bonyolító banki rendszer gyakorlatilag lehetetlenné teszi a túlfizetést, illetve a többszöri fizetést. Ha esetlegesen mégis bejelentéssel kíván élni, ezt a admin@zoner.hu címen teheti meg. Amennyiben a kártyabirtokos reklamációja jogos, a kártyabirtokos által vitatott összeget a Bankkal előzetesen egyeztetett és jóváhagyott módon rendezzük.

 3. Egyéb rendelkezések

  1. A Szolgáltató vállalja, hogy bebiztosítja az adatokat és az adatbázisokat visszaéléssel szemben; harmadik féllel való adatmegosztás esetén a törvény és a Feltételek alapján viszont nem vállal felelősséget a velük való visszaélés miatt, kivéve a törvény által előírt felelősségeket.

  2. A Szolgáltatónak jogában áll törölnie az Ügyfél számláját abban az esetben, ha:

   1. A Szolgáltató okkal feltételezi hogy az Ügyfél megsérti az idevonatkozó törvényeket és a társadalom vagy erkölcs általánosan elfogadott etikai és erkölcsi normái ellen vét, vagy célja egy harmadik személy jogainak megsértése vagy bűncselekmény elkövetése, esetleg támogatása.

   2. Az Ügyfél megszegi a Feltételekben szereplő vagy a Tanúsítvány hatóság által megszabott kötelezettségeit.

  3. Az Ügyfélnek bármikor jogában áll kérvényezni Ügyfélszámlája törlését vagy az adatok módosítását, esetleg teljes törlését az adatbázisból, és ezt az admin@zoner.hu e-mail címre való kérvény elküldésével teheti meg.

 4. Panasz- és hibaelhárítás

  1. Az ügyfélnek kötelessége a hibásan megrendelt szolgáltatásokat vagy egyéb a szolgáltató oldalán fennálló gondokat jelentenie a szolgáltatónak, rögtön az észlelésük után.

  2. A szolgáltató vállalja az oldalán levő problémák elhárítását, ha akadályozzák az ügyfelet a megrendelt szolgáltatások használatában, ha nem gátolják ebben objektív okok.

  3. A problémák elhárítási költségét a szolgáltató állja, kivételt képez az, amikor a problémát maga az ügyfél okozta.

  4. Abban az esetben, ha az ügyfél úgy érzi, hogy a szolgáltatások köre, minősége vagy az ár nem felel meg a feltételeknek, és ezek okozzák a hibát, akkor a felelősségek alapján joga van ezeket a hibákat írásban közölni a szolgáltatóval levélben, faxon vagy e-mailben, anélkül, hogy indokolatlan lépéseket tenne meg a felderítésük irányába.

  5. Panasz benyújtása nem befolyásolja a megrendelt szolgáltatások költségének magasságát vagy érvényességét.

  6. A panaszt a szolgáltató előre meghatározott időn belül dolgozza fel, annak összetettsége és esetleges műszaki vagy adminisztratív sokrétűsége alapján.

  7. A fogyasztót elállási jog illeti meg, ill. az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható. Az elállási jog 30 munkanapon belül gyakorolható, és az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik. Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 30 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett összeget.

 5. Záró rendelkezések

  1. Az ezen Feltételek alapján született jogi kapcsolatok Magyarország jogi előírásai szerint járnak el. Ezen SSL tanúsítványok rendelési feltételeivel kapcsolatos összetűzések feletti döntéshozatalban a kirendelt magyar bíróságok rendelkeznek döntő hatalommal.

  2. A Szolgáltató jogot formál ezen Feltételek módosítására, akár előzetes értesítés nélkül.
   A Szolgáltató azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy ezekről a változtatásokról az Ügyfél időben értesítve legyen.

  3. Ezen Feltételek 2012. október 1-jével lépnek érvénybe.