EV (Extended Validation) SSL tanúsítványok ellenőrzésének folyamata

Az ellenőrzés ezen folyamata az alábbi SSL tanúsítványokra vonatkozik:

A legmagasabb szintű biztonság fenntartásaért az EV SSL tanúsítvány kiállítása alaposabb az ellenőrzés folyamatában.
E miatt a kiállítás több időt vesz igénybe, mint egy hagyományos OV (Organization Validation) tanúsítvány esetében. A folyamat a tanúsítvány kérelmezőjének négy lépésben történő ellenőrzésében valósul meg. A domain tulajdonosának ellenőrzésében, kérelmező vállalatának ellenőrzésében, a kapcsolattartó személy munkaviszonyának ellenőrzésében és a kapcsolattartó személy telefonon keresztül történő végső ellenőrzésében.

Domain ellenőrzése

A domain tulajdonosának egyezése a tanúsítvány kérelmezőjével a domainek karbantartóinak rendelkezésre álló adatbázisaiban van ellenőrizve. (a HU.NIC egyesület nyilvántartásából a HU domainek esetén)

Vállalat ellenőrzése

A vállalat adatai, amely későbbiekben az SSL tanúsítvány tulajdonosa lesz, a kereskedelmi nyilvántartáson keresztül vannak ellenőrizve.

Kapcsolattartó személy munkaviszonyának ellenőrzése

A kapcsolattartó személy munkaviszonya a tanúsítvány hatóság által mellékelt nyomtatvány alapján van ellenőrizve, melyet a vállalat illetékes személye (HE menedzser, vezető, ...) erősít meg. Ez a személy később telefonos ellenőrzés során van hitelesítve.

Telefonos ellenőrzés

A telefonos elérhetőségeket a tanúsítvány hatóság nyilvános telefonkönyvekből szerzi (www.aranyoldalak.hu).
A felhatalmazott személyt ezt követően szóbeli hitelesítésnek vetik alá, amely általában angol nyelven folyik és kb. egy percig tart.

Ha a tanúsítvány hatóság képtelen néhány információt nyilvánosan kikeresni, akkor kiegészítő ellenőrzést kérelmez nyomtatványok segítségével.
Ezzel a tanúsítvány kiadásának ideje meghosszabbodik a kiegészítő ellenőrzés idejével.

Mihelyt befejeződik az ellenőrzés folyamata, a kiállított SSL tanúsítvány el lesz küldve a technikai kapcsolat e-mail címére,
továbbá bármikor elérhető lesz az Ön számára az ügyfélszámlájára való bejelentkezés után
.